Aktualności

Aktualności

Informacja o wyniku postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 30.05.2018 r.

14.06.2018 21:30

więcej
Strona główna > Aktualności > Informacja o wyniku postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 16.11.2016r.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 16.11.2016r.

01.12.2016 08:48

Informacja o wyniku postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 16.11.2016 r. ____________________________________________________________________________________________________________________________________ W celu zapoznania się z załącznikiem, prosimy o skopiowanie linku i wklejenie do nowego okna przeglądarki. _________________________________________________________________________________________________________________________________ https://www.dropbox.com/s/q2plr5qn1zot6ns/Informacja%20o%20wynikach%20post%C4%99powania.jpg?dl=0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ W związku z postępowaniem ofertowym z dnia 16.11.2016 r. realizowanym przez AGRO-DANMIS Gramowscy spółka jawna, Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Generalne wykonawstwo prac budowlanych oraz dostawę maszyn i urządzeń wraz z montażem wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia. ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Opis przedmiotu zamówienia ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego składającego się z: słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV (transformator 250kVA), kabla YAKY 4x240mm2 biegnącego z RG stacji transformatorowej do RG w pomieszczeniu z agregatem na terenie działki 37/21 – zgodnie z przedmiarem ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Wykonanie technologii oczyszczalni ścieków (uzupełnienie urządzeń) – zgodnie z przedmiarem ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Wykonanie instalacji odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych – zgodnie z przedmiarem ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Wykonanie instalacji odzysku ciepła ze spalin – zgodnie z przedmiarem ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Dostawę i montaż maszyn i urządzeń do produkcji mleczarskiej (modernizacja parku maszyn i urządzeń do produkcji mleczarskiej): ____________________________________________________________________________________________________________________________________ • pakowaczka dwurzędowa do kubków (pojemność kubka 100-500 ml, średnica 75-95 mm), o wydajności 4800 opakowań/godzinę, z nadmuchem sterylnego powietrza, lampą UV i podajnikiem nakładek wraz z montażem, sztuk 2 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ • pakowaczka do wiader o pojemności 250-1100 ml i wydajności 1200-1440 opakowań/godzinę z nadmuchem sterylnego powietrza, lampą UV i podajnikiem nakładek wraz z montażem, sztuk 1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ • homogenizator o wydajności 5000 litrów/godzinę dwustopniowy wraz z montażem, sztuk 1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ • zbiorniki-fermantatory o pojemności 7000 litrów z mieszadłem wraz z montażem, sztuk 2 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ • automatyczna stacja mycia dwutorowa, czterozbiornikowa (zbiorniki o pojemności 2000 litrów każdy) wydajność każdego toru 30000 litrów/godzinę wraz z montażem, sztuk 1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ wybrana została oferta FB-MONT A. Fułek spółka komandytowa, ul. Wrocławska 77, 62-800 Kalisz, która zaoferowała: ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Cena netto 3.540.800,00 zł / cena brutto 4.355.184,00 zł ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Czas reakcji serwisu w przypadku gwarancji lub usterki: 5 godzin ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Okres gwarancji: 36 miesięcy ____________________________________________________________________________________________________________________________________
wsteczdo góry

Nie masz zainstalowanej właściwej wersji flasha. Należy dokonać aktualizacji na stronach firmy macromedia.com