Polityka jakości

Aktualności

Informacja o wyniku postępowania ofertowego ogłoszonego w dniu 30.05.2018 r.

14.06.2018 21:30

więcej
Strona główna > Polityka jakości

"AGRO-DANMIS" – Zakład Przetwórstwa Mleka w Bukowcu stale dąży do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości produkowanych wyrobów z mleka koziego. Cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego produktów w oparciu o analizę HACCP. Od lipca 2007 spółka posiada wdrożony system HACCP oraz BRC.

Działania Zakładu dla zrealizowania swoich celów, a szczególnie produkcji żywności bezpiecznej dla zdrowia to:

  • stosowanie do produkcji surowca, dodatków i opakowań spełniających ustalone wymagania jakościowe,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie polityki jakości, zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Systemie HACCP,
  • zaangażowanie całej załogi w realizację polityki jakości, wytwarzanie artykułów mleczarskich zaspokajających potrzeby konsumentów jednocześnie gwarantując im bezpieczeństwo zdrowotne spożywanych produktów,
  • stałe dążenie do poprawy jakości wyrobów poprzez doskonalenie metod i narzędzi kontroli.

Mając na uwadze zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych wyrobów z mleka koziego, jak również dążenie do uzyskania coraz wyższej jakości swoich produktów ku zadowoleniu ich odbiorców i własnej satysfakcji „AGRO-DANMIS” – Zakład Przetwórstwa Mleka w Bukowcu wprowadza system zapewnienia jakości zdrowotnej opierający się na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych (HACCP).

Pracownicy Zakładu znają politykę Systemu HACCP i są w pełni świadomi swojej odpowiedzialności za system HACCP oraz bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych artykułów mleczarskich.wsteczdo góry

Nie masz zainstalowanej właściwej wersji flasha. Należy dokonać aktualizacji na stronach firmy macromedia.com